Kullanım İlkeleri

KULLANICILARIN DİKKATİNE;

1.      BIYOMER’e ait makina-teçhizat tüm İYTE araştırmacılarına, diğer üniversitelere ve sanayiden gelebilecek proje ve analiz  taleplerine açıktır.

a) İYTE mensubu olup, ulusal projelere (DPT, TÜBİTAK, SANTEZ,  BOREN, vb.) ve BAP projelerine başvuran araştırmacılar; Merkez imkanlarını kullanabilmek için proje bütçesine gerekli ödeneği  koyup Merkez’den parası karşılığı hizmet alımı yapmalıdırlar.

b) Herhangi bir proje dahilinde yürütülmeyen tezler ve araştırmalarda İYTE mensubu araştırmacılar gerekli sarf malzemeleri karşılamakla yükümlüdürler.

c) Diğer üniversite araştırmacıları ve sanayiciler; BIYOMER Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ücretler karşılığında Merkez’de analiz ve proje yaptırabilmektedirler.

*** Her üç durumda da araştırmacılardan proje sonunda çıkan yayınlardan Merkez’i bilgilendirmeleri   bu yayınlarda Biyoteknoloji ve Biyomühendislik Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne atıfta bulunulması beklenmektedir.

2.      Cihaz kullanımı ve analizler için Merkez’den randevu alınmalıdır.

3.      Merkez’de hafta sonları kullanımı Merkez Müdürü’nün yazılı izni ile mümkün olmaktadır.