Merkezin Yönetmeliği

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi 07/07/2011 tarihli 27987 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ektedir

BIYOMER-YÖNETMELIK