Projeler

Üretilen ve Destek Olunan Projeler

TÜBİTAK

1.Prof.Dr. Ahmet Yemenicioğlu-Biyoaktif maddelerin kontrollü salınımı için kompozit veya
karışımlardan oluşan aktif yenilebilir gıda ambalaj malzemeleri geliştirilmesi-TÜBİTAK 108M353
2.Prof.Dr. Işıl Topaloğlu Sözüer-Oksomolibden bileşiklerinin çeşitli fenilendiamin ve bazı naftalendiamin türevleriyle reaksiyonları-TÜBİTAK
3.Prof.Dr. Sedef Nehir Er-Gölevez yumrusundan dirençli nişasta elde edilmesi ve sağlık üzerine etkilerinin in vitro yöntemlerle saptanması-TÜBİTAK
4.Prof.Dr. Serdar Özçelik-Silika ve yarı iletken nanoparçacıkların epitelyum ve makrofaj hücreleriyle etkileşimlerinde nanoparçacık büyüklüğü ve yüzey yükünün rolü ve hücrenin biyolojik yanıtı-TÜBİTAK 108T446
5.Prof.Dr.Şebnem Harsa-Gıda ve ilişkili kaynaklardan izole edilen S.aureus suşlarının bazı patojenite özelliklerinin belirlenmesi ve filogenetik ilişkilerinin araştırılması-TÜBİTAK
6.Prof.Dr.Şebnem Harsa-Süt ürünlerimizden izole edilen mikroorganizmalardan laktaz enzimi üretimi,saflaştırılması ve immobilizasyonu-TÜBİTAK
7.Doç.Dr. Ahmet Koç-Borun biyolojik etki mekanizması,bor metabolizmasında rol oynayan genlerin bulunması-TÜBİTAK
8.Doç.Dr. Ahmet Koç-İnsan p53 gen aktivitesinin redoks kontrolü-TÜBİTAK 108Y181
9.Doç.Dr. Aysun Sofuoğlu-Mermer anıt yüzeylerin biyobozunur polimerlerle korunması- TÜBİTAK
10.Doç.Dr. Bahattin Tanyolaç-Uzaktan algılama tekniği ile zeytin ağaç envanterinin çıkartılması, zeytin çeşitlerinin ve yağlarının DNA markörleri yardımıyla karakterizasyonu ve kayıt altına alınması-TÜBİTAK
11.Doç.Dr. Figen Korel-Üzüm çekirdeği özütü içeren ipek-fibroin-karragenan filmlerin antimikrobiyal özellikleri-TÜBİTAK
12.Doç.Dr. Hürriyet Polat-Kitin ve kitosan biyosorbentlerinin pembe karides (Parapenaeus longirostris) kabuk atıklarından sentezlenmesi karakterizasyonu ve karşılaştırmalı zehirli metal adsorpsiyon çalışmaları-TÜBİTAK
13.Doç.Dr. Sami Doğanlar-Zeytin (Olea europa) ve pamuğun (Gossypium hirsutum) genetik
ve metabolik karakterizasyonu-TÜBİTAK
14.Doç.Dr. Sami Doğanlar-Yrd.Doç.Dr. Ritchie Eanes- Solanaceae’de kıyaslamalı genom analizleri:Model sistem olarak patlıcan (Solanum melongena L.) – TÜBİTAK
15.Doç.Dr. Yusuf Baran-Moleküler hedefli ajan uygulanan kronik miyoloid lösemi hücrelerinde dirençlilik mekanizmaları, etkinleştirilen sinyal ileti yolları ve dirençliliğin geri çevrilmesi-TÜBİTAK 107S317
16.Yrd.Doç.Dr. Bünyamin Akgül-Apoptozda rol oynayan mikroRNAların tespiti- TÜBİTAK
17.Yrd.Doç.Dr.Bünyamin Akgül-Genomik profilleme yöntemiyle T-lenfositlerinde apoptozu düzenleyen mikroRNAların tanımlanması-TÜBİTAK
18.Yrd.Doç.Dr.Bünyamin Akgül-Embriyo gelişimi sırasında miRNA ekspresyonu miRNAlar tarafından translasyonel regulasyon-TÜBİTAK
19.Yrd.Doç.Dr. Gülşah ŞANLI-Termal kararlı mikrobiyal enzimlerinin keşfi ve biyokimyasal karakterizasyonu-TÜBİTAK 108T631
20.Yrd.Doç.Dr. Ritchie Eanes-Patlıcanda glikoalkoloid analizi için metod geliştirme- TÜBİTAK
21. Yrd.Doç.Dr. Handan Baysal-Floresanlı Yerinde Hibritleme (FISH) yöntemi ile bazı indikatör ve patojen bakterilerin çiğ kanatlı etlerinde ve kıymada saptanması-TÜBİTAK
22. Yard.Doç. Ali Çağır- Stiren Türevlendirilmiş Çalkon ve Flavanon Kütüphanelerinin Anti-kanser Özelliklerinin İncelenmesi-TÜBİTAK 110T571
23. Yrd.Doç.Dr. Bünyamin Akgül- Endorejen siRNA’ların Transkripsiyon Sonrası Gen Regülasyonundaki Rollerinin Araştırılması- TÜBİTAK 209T116
24. Doç.Dr. Çağlar Karakaya- Isolation of Boron Tolerant Genes from Plant- TÜBİTAK
25.Prof.Dr. Şebnem Harsa- Peynir Altı Suyu Proteğinlerinden Gıda Endüstrisinde Kullanılabilecek Protein ve Peptit Nanotüplerin Üretilmesi ve Karakterizasyonu- TOVAG-TÜBİTAK
26.Prof.Dr. Mustafa Güden- Bazı Diatomların İzolasyonu, Kültürü ve Polimerik Malzemelerde Katkı Malzemesi Olarak Kullanımı- TÜBİTAK 108T758
27.Doç.Dr. Yusuf Baran- The Involment of Ceramide Metabolising Genes and Their Products in Docetaxel Induced Apoptosis ın Human Andoredenes Resistant Prostat Cancer Cells. TÜBİTAK
28.Doç.Dr. Canan Tarı- Aspergillus sojae tarafından polygalakturonaz enzimin üretimi ve pürifikasyonu: Morfoloji ve sıvı reolojisinin toplam sistem verimliliği üzerine olan etkilerinin endüstriyel uygulamalara yakın ölçeklerde deneysel ve teorik yaklaşımla incelenmesi-TÜBİTAK 107O602
29. Seda Öztüre- Mikroalg Türlerinin Kaplıca/Kaynak ve/veya Evsel/Endüstriyel Atık Sularda Üretiminin Araştırılması- TÜBİTAK 309O672
30. Yard.Doç Mehmet Kır- Yeşil Kaplan Karidesinde (Penaeus semisulcatus) Triploidi Uygulaması- TÜBİTAK109O431
31. Yard.Doç Bekir Keskin- Türkiye Odocenemis Türleri Üzerinde Moleküler Sistematik Araştırmalar- TÜBİTAK 108T467
32. Prof.Dr. Şebnem Harsa- Gıda ve İlişkili Kaynaklardan İzole Edilen S. Aerous Suşlarının Bazı Patojenite Özelliklerinin Belirlenmesi ve Filogenetik İlişkişlerinin Araştırılması- TÜBİTAK
33. Doç.Dr. Canan Tarı- E coli DH5 alfa Üzerine pUC 8-16 Plazmitinden Amfisilin Resistant Gen Transformasyonu- TÜBİTAK
34. Doç Dr. Kemal Korkmaz- Prostat ve meme Kanserlerinde DNA Hasarına Karşı gelişen Dirençliliğin Araştırılması-TÜBİTAK
35. Yrd.Doç. Özden Yalçın Özuysal- IRF6’nın NOTCH yolağının hücre Bölünmesini Engelleyici Uyarıcı Etkilerindeki Belirleyici Rolünün Araştırılması.- TÜBİTAK 110T895
36. Yrd.Doç.Dr. Bünyamin Akgül- Aday miRNA’ların Camtotesin İle Apoptozu İndüklenen İnsan Hücre Hattında Fonksyonlarının Belirlenmesi- TÜBİTAK- 210T006
37. Yrd.Dr. Engin Özçivici- Mekanik Titreşimlerin Meme Kanseri Hücrelerinin Çoğalmasına Etkisi- TÜBİTAK-111M604
38. Yrd.Doç. Sevgi Kılıç Özdemir- Ultrason kontrast ajanlarının geliştirilmesi ve karakterizasyonu- TÜBİTAK 109M494
39. Doç.Dr. Yusuf Baran- Yeni tanı ve dirençli kronik miyeloid lösemi hastalarında biyoaktif sfingolipid genlerinin ekspresyon ve protein düzeyleri ve klinik seyire etkileri- TÜBİTAK 112S392
40. Yrd.Doç.Dr. .Bünyamin Akgül- tRNA’lardan kökenlenen küçük RNA fragmanlarının etkileştiği komplekslerin tanımlanması ve gelişim üzerine etkilerinin araştırılması- TÜBİTAK 210T006
41. Doç.Dr. Volga Bulmuş- Smart nanostructure arrays for detection of multiplex biyomolecules- TÜBİTAK 110T759
42. Doç.Dr. Volga Bulmuş- Biyosentetik hibrit polimerlerin raft polimerizasyonu ile üretilmesi ve hücre membranıyla vicut dışında değerlendirilmesi- TÜBİTAK 111T960
43. Doç.Dr. Banu Özen- Karaburun yarımadasında yetişen “hurma” zeytinin bazı kimyasal ve mikrobiyolojik özelliklerinin belirlenmesi- TÜBİTAK 110O780
44. Yard.Doç. Gülistan Meşe Özçivici- Anormal çalışan yarım kanalların oluşmasına yol açan Cx26 mutasyonları epidermisteki keratinosidlerin kalsiyum iyon dengesini değiştirerek bu hücrelerin farklılaşma mekenizmalarını etkiler- TÜBİTAK 210T035
45. Prof.Dr. Sacide Alsoy Altınkaya- Kontrollü salım özelliklerine sahip antimikrobiyel nanokompozit gıda ambalaj filmlerinin geliştirilmesi- TÜBİTAK 110M440
46. Doç.Dr Ahmet Koç- Bor toksisitesinin moleküler mekenizmalarının araştırılması- TÜBİTAK 110T917
47. Doç.Dr. Volkan Seyrantepe- Siyalidaz eksikliği olan farelerin beyin lipit profilinin karşılaştırılması-TÜBİTAK 111S018
48. Prof.Dr. Oğuz Bayraktar- Yara örtüsü uygulamaları için Equisetum arvese özütü yüklü biyomalzemelerin hazırlanması ve karakterizasyonu- TÜBİTAK 111M408
49.Gonca Çindemir-Yem için uygun mikroalg türlerinin kaplıca/kaynak ve/veya evsel endüstriyel atık sularda üretiminin araştırılması-TÜBİTAK-TEYBEB-3090672-Ege Biyoteknoloji A.Ş.
50.Yrd. Doç. Dr. Bünyamin Akgül- Drosophila melanogaster embriyolarında ve S2 hücrelerinde miRNA üzerinde nükleotid değişikliği TÜBİTAK 2209-2011
51. Yrd. Doç. Dr. Fatih Coşkun- Türkiye sideridis L. türlerinin moleküler sistematik analizi TUBITAK TBAG 108T158
52. Yrd. Doç Dr. Ekrem Dündar-Zeytinde periyodisiteyi kontrol eden genlerin tespiti ve karakterizasyonu TÜBİTAK 110O108
53. Prof.Dr.Nuri Azbar- Biyodizel Üretim Atığı Gliserinin İmmobilize Biyoreaktör Sistemlerinde Çevre Dostu Bir Biyoürüne Dönüştürülmesi–TÜBİTAK 109Y150

BAP

1.Prof.Dr. Ahmet Yemenicioğlu-Türkiye’de yetiştirilmekte olan bazı nohut ve mercimek türlerinde fenolik madde miktarı, antioksidant aktivite ve teknolojik protein fonksiyonelliğinin karakterizasyonu-İYTE-BAP 2007İYTE03
2.Prof.Dr. Atakan Sukatar-İzmir ili ve çevresinde bulunan termal sularda gelişen bazı termofilik mavi-yeşil alglerin (siyanobakterilerin) izolasyonu ve moleküler yöntemlerle tayini-Ege Üniv.-BAP 2008FEN022
3.Prof.Dr. Devrim Balköse-Çinko borat esaslı kaydırıcılar-İYTE-BAP
4.Prof.Dr. Funda Tıhmınlıoğlu-Ph ve sıcaklığa duyarlı kitosan bazlı ilaç salınım sistemlerinin geliştirilmesi-İYTE-BAP
5.Prof.Dr. Hürriyet Polat-Emülsiyon stabilizatörü olarak kullanılabilecek biyo-polimerik yüzey aktif maddelerin sentezlenmesi, karakterizasyonu ve etkisinin incelenmesi-İYTE- BAP
6.Prof.Dr. Mehmet Polat-Silika ve alüminyum oksitlerin potansiyometrik titrasyonu-İYTE- BAP
7.Prof.Dr. Neşe Atabey-Hepatoselüler karsinom gelişiminde hepatosit büyüme faktörü ve heparansülfat proteoglikanlar arasındaki ilişkinin rolü-DEÜ-BAP 2008KB.SAG002
8.Prof.Dr. Sacide Alsoy Altınkaya-Hemodiyaliz membranlarının hazırlanması ve karakterizasyonu-İYTE-BAP
9.Prof.Dr. Şebnem Harsa-Protein nanotüpleri geliştirilmesi amacıyla peyniraltı suyundan alfa-laktalbumin izolasyonu ve saflaştırılması-İYTE-BAP 2009İYTE03
10.Prof.Dr. Taner Baysal-Portakal ve havuç suyu üretiminde bazı elektriksel uygulamaların verim ve kalite üzerine etkilerinin belirlenmesi-MEYED, Gaziosmanpaşa Üniv.-BAP
11.Doç.Dr. Erol Şeker-Bitkisel yağlardan katı katalizörler yardımıyla biyodizel üretimi- İYTE-BAP
12.Doç.Dr. Figen Korel-Geleneksel sepet peynirlerinin kalite karakteristiklerinin belirlenmesi-İYTE-BAP
13.Doç.Dr. Oğuz Altungöz-Nöroblastik tümörlerdeki bölgesel DNA kopya sayısı değişikliklerinin, allelik dengesizliklerin tanımlanması ve schwann hücresi-nöroblastik hücre etkileşiminin hücre hattı modellerinde araştırılması-DEÜ-BAP
14.Doç.Dr. Zübeyde Öner-Peyniraltı suyundan ultrafiltrasyon yöntemi ile a-Laktoalbumin eldesi-SDÜ-BAP
15.Yrd.Doç.Dr. Alparslan Kadir Devrim-Abomasum deplasmanlı ineklerde operasyon öncesi ve sonrası dönemde TNF-α gen ekpresyonunun değerlendirilmesi-Mehmet Akif Ersoy Üniv.-BAP
16.Yrd.Doç.Dr Mehmet Kır-Melicertus kerathus’ta triploidi optimizasyonu-Muğla Üniv.- BAP
17.Yrd.Doç.Dr. Sevcan Ünlütürk-Bazı meyve sularının UV ile dezenfeksiyonu-İYTE-BAP
18.Yrd.Doç.Dr. Sevgi Kılıç Özdemir-Kardiovasküler görüntülemede kullanılan ultrason kontrast ajanlarının(mikroköpükçük) tasarımı ve karakterizasyonu-İYTE-BAP
19.Yrd.Doç.Dr.Ünver Özkol-Sinüsoidal ve “Offset Strip” tipindeki ısı değiştirici kanallarda
akışın görüntülenmesi ve CDF ile karşılaştırılması-İYTE-BAP
20.Yrd.Doç.Dr. Yusuf Selamet-Efektif karbon nanotüp üretilmesi için kataliz nano parçacık
sentezlenmesi-İYTE-BAP
21.Yard.Doç.Çağatay Ceylan-Alkollerle protein presipitasyonu ve stabilitesinin yapısal ve kinetik incelenmesi-İYTE-BAP
22. Yard.Doç.Çağatay Ceylan- Caplyobacter jejuni Varlığının Kitli Nükleik Asit (LNA) Molekülleri Kullanılarak saptanması- İYTE-BAP 2010İYTE10
23. Prof.Dr. İsmail Karaboz- Denizel Çevrelerden Elde Edilen Luminoz Bakterilerin tanımlanması- EGE-BAP 2005FEN024
24. Prof.Dr. Ahmet Yemenicioğlu- Baklagiller ve Bitkisel Kaynaklı Tarımsal Atıklar ve Yan Ürünlerinden Yüksek Kalitede Fonksiyonel Proteğinler Üretilmesi- İYTE-BAP 2010İYTE08
25. Prof.Dr. Rengin Eltem- Thermus oshimai’ye Ait Betagalaktosidaz Gen Bölgesinin PCR İle Amplifikasyonu ve Çoğaltılan Bu Bölgenin Sekans Analizi İle Doğrulanması. EGE-BAP 2009MÜH076
26. Prof.Dr. Sedef Nehir El-EPA ve DHA İçeren Nanodispersiyonların Meyve Sularının Zenginleştirilmesinde Kullanılması- EGE-BAP 2009MÜH031
27. Prof.Dr. Halil İbrahim Atabay- İzmir İlinde Tüketime Sunulan Taze Tavuk Karkaslarında Arcobacter ssp. Prevalansının Araştırılması- İYTE-BAP 2010İYTE06
28. Doç.Dr. Aysun Sofuoğlu- Enkdokrin Sistemini Tetikleyici Bir Kirleticinin Enzimatik Parçalanması- İYTE-BAP 2009İYTE08
29. Yrd.Doç.Dr. Ritchie Eanes- Evaporatif Işık dağıtma (ELSD) ve Korona Şarjlı Aeresol (Corona CAD) Saptayıcıları ile Patlıcandaki Glikoalkoloidlerin Tayini-İYTE-BAP
30. Yard.Doç. Şükrü Gürler- Keçilerde İlkez Kullanılacak Olan 6mikrosatellit Lokusu ile Üç Keçi Populasyonu Arasındaki Genetik İlişkilerin Araştırılması-HÜBAP
31. Doç.Dr. Volkan Seyrantepe- Memeli NEU4 Sialidaz Genin İfadesini Kontrol Eden 5’ Bölgenin Moleküler Analizi-İYTE-BAP
32. Doç.Dr. Oğuz Altungöz- Noroblastil Tümerlerdeki Bölgesel DNA Kopye Sayısı Değişikliklerinin Araştırılması- DEÜ-BAP
33. Doç Dr. Fatma Taneli- Direnç Egzersizlerinin IL6, IL8, Korsitol TNF alfa ve TLR Üzerine Akut Etkileri- CBÜ-BAP
34. Prof.Dr. Sedef Nehir El- Kırmızı etin L-karnitin İçeriği, in vitro Biyoyararlılığı ve Anti-oksidan Aktivitesi Üzerine Isısal İşlemlerin ve Saklama Yöntemlerinin Etkisinin Belirlenmesi-EGE-BAP 085MÜH/2009
35. Prof.Dr. Halil İbrahim Atabay- Camplyobacter jejuni varlığının Kitli Nükleik Asit (LNA) Molekülleri Kullanılarak saptanması- İYTE BAP 2008İYTE13
36. Doç.Dr. Aysun Sofuoğlu- Endokrin tetikleyici kimyasalların enzimatik parçalanması- BAP 2009İYTE08
37. Prof.Dr. Şebnem Harsa- Lactobacillus acidophylusun çoklu emülsiyon yöntemi ile enkapsülasyonu- BAP 2011İYTE12
38. Prof.Dr. Oğuz Bayraktar- Oleoeuropaea Liquidambar orientalis ve Equisetum arvense bitki özütlerinin 3T3 fibroblast hücre hattı ile oluşturulacak yara modelleri üzerindeki etkisinin araştırılması- BAP 2011İYTE06
39. Doç Dr. Figen Korel- Tüketime Hazır Gıdalarda Staphylococcus Aureus’un Prevalansının Molaküler Yöntemlerle Belirlenmesi- BAP 2010İYTE05
40. Prof.Dr. Nurullah Akkoç- Türk ankilozan spondilitli hastalar için olası genetik faktörlerin ve rollerin saptanması amacıyla biyolojik örnek havuzu oluşturulması. DEÜ BAP
41. Doç.Dr. Volkan Seyrantepe- Lizozomal Neu4 siyalidazla ilişkili proteğinlerin MS/MS ile belirlenmesi- BAP 2011İYTE24
42. Prof.Dr. Funda Tıhmınlıoğlu- Ortopedik uygulamalara yönelik kitosan bazlı kompozitlerin geliştirilmesi ve karakterizasyonu- BAP 2011İYTE02
43. Doç.Dr. Ahmet Koç- Antifungal ilaç dirençliliğinin mekanizmaları- BAP 2012İYTE04
44. Yard.Doç. Aylin Albayrak- Elektroeğirme yöntemiyle PHBV polimeri kullanılarak biyouyumlu bifonksyonel doku iskelesi hazırlanması. DEÜ 2011KBFEN041
45. Doç.Dr. Figen Korel- Geleneksel peynirlerde Stafilakokal enterotoksinlerin polimeraz zincir reaksiyon yöntemi ile belirlenmesi- BAP 2012İYTE12
46. Yard.Doç. Bayrı Eraç- Gram negatif bakterilerde karbapenem dirancinin genetik analizi- Ege BAP 09ECZ035
47. Prof.Dr. Nihayet Bizsel- İzmir körfezi Ege denizi sedimanlarında aktinomisetlerin moleküler filogenetik analizi- DEÜ BAP 2010KBFEN014
48. Doç Dr. Aysun Cireli- Endüstriyel teknik tekstillerde antimikrobiyal kaplama olanakları- DEÜ 00883.STZ2011-1
49. Prof. Dr. Fisun Uçar- Poliaromatik hidrokarbonları parçalayan mayaların konvansyonel ve moleküler biyolojik yöntemlerle tanısı- Ege BAP 12FEN007
50. Prof.Dr. Devrim Balköse- DNA adsorption on silica allumina and hydroxyapetite- BAP 2011İYTE003
51.Doç.Dr.Ataç Uzel-Klebsiella ve E.coli suşlarıda plasmide dayalı anti-betalaktamazın belirlenmesi-Ege BAP 2009Fen061
52.Yrd.Doç.Dr.Fulya Ocak Gündoğan-Balık ve deniz ürünlerinden halk sağlığı açısından önemli hareketli Aeromonasların kültürel ve moleküler yöntemlerle teşhisi-CBU BAP 298
53.Doç.Dr.Oğuz Altungöz-Nöroblastik tümörlerdeki bölgesel DNA kopya sayısı değişikliklerinin,allelik dengesizlerin tanımlanması ve Schwann hücresi nöroblastik hücre etkileşiminin hücre hattı modellerinde araştırılması-DEÜ BAP Münferit Proje 2007.KB.SAG.023
54.Doç.Dr.Elif Esin Kocabaş-Tavuk tüylerinin yeniden değerlendirilmesi-E.Ü.Biyomühendislik BAP 11Müh005
55.Prof.Dr.Şafak Ermertcan-Pnömokok kökenlerinde florokinolon direncine neden olan kromozomal mutasyonların araştırılması-E.Ü.BAP 09/ECZ/032
56.Doç.Dr.Figen Korel-Tüketime hazır gıdalarda S.aureus’un prevalansının moleküler yöntemlerle belirlenmesi-BAP 2010-IYTE-05
57.Doç. Dr. Volga Bulmuş- Membran aktif kolesterol esaslı polimerlerin kırmızı kan hücreleri ile etkileşiminin incelenmesi – BAP 2011-IYTE-04
58. Yrd. Doç Dr. Ferda Soyer-Thermus oshimai’ye ait β-galaktosidaz gen bölgesinin PCR ile amplifikasyonu ve çoğaltılan bu bölgenin sequence analizi ile doğrulanması BAP 2009 Müh076

TÜBA

1.Doç.Dr. Ahmet Koç-Mayada yaşlılığın neden olduğu hasarların tespiti-TÜBA
2.Doç Dr. Ahmet Koç-Yaşlanmada ekstrakromozomal rDNA halkalarının rolü-TÜBA
3.Yrd.Doç.Dr Gülşah Şanlı-Sentetik metal bağlayan proteinlerin dizaynı,sentezlenmesi-
TÜBA

DPT

1.Prof.Dr.Levent Artok-Diollerin termofilik enzimler katalizörlüğünde asetillenmesi -DPT
2.Prof. Dr. Semra Ülkü-Zeolitlerin sağlık etkilerinin hücresel ve moleküler düzeyde belirlenmesi-DPT
3.Yrd.Doç.Dr. Ali Çağır-Yeni tür çalkon-kombretastatin ve çalkon-flavanon türevlerinin sentezi-DPT 2003K120690
4. Doç Dr. Oğuz Bayraktar- Urla ve Karaburun Çevresinden Toplanan Bitkilerden Elde Edilen Ekstraktların PC3 Kanser Hücre Hattı Üzerine Etkilerinin Araştırılması- DPT

BAĞIMSIZ ve TEZ ÇALIŞMALARI

1.Prof.Dr. Ahmet Yemenicioğlu-Staphylococcus aureus PVL gen dizi analizi-Doktora Tezi
Çalışması
2.Prof.Dr. Ahmet Yemenicioğlu-Peynirlerden izole edilen B.thuringiensis suşlarının tür düzeyinde tanımlanması
3.Prof.Dr. Ahmet Yemenicioğlu-Pvl + stafilokok suşlarının identifikasyonu-Doktora Tezi Çalışması
4.Prof.Dr. Ahmet Yemenicioğlu-Yeni stafilokok türlerinin izolasyonu ve karakterizasyonu- Doktora Tezi Çalışması
5.Prof.Dr. Ahmet Yemenicioğlu-Fındık küspesinden protein ekstraksiyonu ve karakterizasyonu-Doktora Tezi Çalışması
6.Prof.Dr. Ahmet Yemenicioğlu-Nohutlardan elde edilen protein ekstraktlarının ve hidrolizatlarının antioksidan aktivitelerinin belirlenmesi-Doktora Tezi Çalışması
7.Prof.Dr. Ahmet Yemenicioğlu-S.aureus ve S.intermedius suşlarının 16S ve 23S bölgesinin sekansı-Doktora Tezi Çalışması
8.Prof.Dr. Ahmet Yemenicioğlu-S.aureus suşlarının SPA tiplendirilmesi-Doktora Tezi Çalışması
9.Prof.Dr. Ahmet Yemenicioğlu-Biyofilm yapan S.epidermidis suşlarının icaRADBC gen dizilerinin belirlenmesi-Doktora Tezi Çalışması
10.Prof.Dr. Ahmet Yemenicioğlu-PVL pozitif MSSA suşlarının agr gen tiplerinin belirlenmesi-Doktora Tezi Çalışması
11.Prof.Dr. Ahmet Yemenicioğlu-Türkiye’de yetiştirilmekte olan kırmızı mercimek türü Fırat ve yeşil mercimek türü Meyveciden ekstrakte edilen globulin protein liyofilizatında Kjeldahl yöntemi ile toplam azot miktarı belirlenecektir-Doktora Tezi Çalışması
12.Prof.Dr. Funda Tıhmınlıoğlu-Biyomalzeme uygulamaları için kitosan film ve ağların yüzey modifikasyonu-Yüksek Lisans Tezi Çalışması
13.Prof.Dr. Halil İbrahim Atabay-Peynirden izole edilen B.thuringiensis ve B.cereus suşlarının kristal protein profillerinin çıkarılması
14.Prof.Dr. Halil İbrahim Atabay-Peynirden izole edilen B.thuringiensis suşlarında cyt1 ve cyt2 genlerinin belirlenmesi
15.Prof.Dr. Halil İbrahim Atabay-Tavuk karkaslarından Campylobacter izolasyonu ve karakterizasyonu-Doktora Tezi Çalışması
16.Prof.Dr. Halil İbrahim Atabay-Fenolik maddelerin Campylobacter suşları üzerindeki MIK değerlerinin belirlenmesi-Doktora Tezi Çalışması
17.Prof.Dr. Işıl Topaloğlu Sözüer-Molibtenokso komplekslerinin sentezi ve karakterizasyonu-Yüksek Lisans Tezi Çalışması
18.Prof.Dr. Mehmet Polat-Su arıtımında birkaç atıktan oluşan bir ürünün yapısında ağır metallerin sabitlenmesi ve stabilizasyonu-Doktora Tezi Çalışması
19.Prof.Dr. Sacide Alsoy Altınkaya-Antimikrobiyal gıda ambalajlarının hazırlanması- Doktora Tezi Çalışması
20.Prof.Dr. Sacide Alsoy Altınkaya-Enzim immobilize edilmiş membranların hazırlanması, karakterizasyonu ve performansının ölçülmesi-Doktora Tezi Çalışması
21.Prof.Dr. Sacide Alsoy Altınkaya-Enzim ve antioksidan immobilizasyonu aracılığıyla biyouyumluk ve geçirgenlik özellikleri geliştirilmiş hemodiyaliz membranlarının hazırlanması ve karakterizasyonu-Doktora Tezi Çalışması
22.Prof.Dr. Semra Ülkü-Probiyotiklerin izolasyonu ve zeolitlerin varlığında davranışları- Doktora Tezi Çalışması
23.Prof.Dr. Şebnem Harsa-Lactobacillus acidophilus bakterisinin büyüme eğrisinin tespiti- Yüksek Lisans Tezi Çalışması
24.Prof.Dr. Şebnem Harsa-B.cereus ve B.thuringiensis suşlarının kromozomal DNA profillerinin çıkarılması
25.Prof.Dr. Şebnem Harsa-B.cereus ve B.thuringiensis toplam protein profillerinin çıkarılması
26.Prof.Dr. Şebnem Harsa-Çeşitli mikroorganizmalardan elde edilen beta-galaktosidaz enziminin optimizasyonu ve saflaştırılması-Doktora Tezi Çalışması
27.Doç.Dr. Erol Şeker-Biyodizel üretimi ve diğer parametrelerin etkisi-Yüksek Lisans Tezi Çalışması
28.Doç.Dr. Erol Şeker-Yenilenebilir enerji kaynaklar için biyokütle taraması-Yüksek Lisans Tezi Çalışması
29.Doç.Dr. Figen Korel-Geleneksel yöntemlerle üretilen sepet peynirinden laktik asit bakterilerinin izolasyonu ve tanımlanması-Yüksek Lisans Tezi Çalışması
30.Doç.Dr. Figen Korel-Sepet peynirinin aroma maddelerinin belirlenmesi-Yüksek Lisans Tezi Çalışması
31.Doç.Dr. Mustafa Demir-Polivinil alkol(PVA) ve gümüş (AG) nanotaneciklerinin oluşturmuş olduğu gümüşten ve/veya PVA’nın kendisinden kaynaklanan antibakteriyel özelliklerin incelenmesi
32.Doç.Dr. Oğuz Bayraktar-Bitki yaprağından ham özüt eldesi
33.Doç.Dr. Oğuz Bayraktar-İpek proteininden nanofiber elde edilmesi-Yüksek Lisans Tezi Çalışması
34.Doç.Dr. Oğuz Bayraktar-Günlük ağacı yaprağından ham özüt eldesi
35.Doç.Dr.Sait Sofuoğlu-İçme suyunda arsenik giderimi için yeni bir biyoadsorbun geliştirilmesi
36.Doç.Dr. Sami Doğanlar-Yrd.Doç.Dr. Ritchie Eanes-Sağlıkla ilgili karakterler için patlıcanın genetik karakterizasyonu ve metabolik profillenmesi-Yüksek Lisans Tezi Çalışması
37.Doç.Dr. Selahattin Yılmaz-Oleic asit ve oleyl alkolün enzimatik estrifikasyonu ile oley oleate üretimi-Lisans Tezi Çalışması
38.Doç.Dr. Yusuf Baran-Gosipolün multiple myeloma hücreleri üzerine sitotoksik etkileri- Yüksek Lisans Tezi Çalışması
39.Doç.Dr. Yusuf Baran-Docetaxel ve Nilotinib’in KML hücrelerine etkisi-Yüksek Lisans Tezi Çalışması
40.Doç.Dr. Yusuf Baran-İmatinibin topoizomerazlar üzerine etkisi
41.Yrd.Doç.Dr. Alper Arslanoğlu-Soğuğa adapte olmuş bir bakteriden lipase geninin klonlanıp sekansının ortaya çıkarılması-Yüksek Lisans Tezi Çalışması
42.Yrd.Doç.Dr. Alper Arslanoğlu-Fungal lipazın klonlanması,sekansı ve ekspresyonu- Yüksek Lisans Tezi Çalışması
43.Yrd.Doç.Dr. Alper Arslanoğlu-Bir Rhizopus türünün ürettiği lipaz enziminin S.cerevisiae’de ekspresyonu ve saflaştırılması-Yüksek Lisans Tezi Çalışması
44.Yrd.Doç.Dr. Alper Arslanoğlu-Bakteri 16s rRNA genlerinin DGGE kullanılarak ayrıştırılması
45.Yrd.Doç.Dr. Alper Arslanoğlu-Toprak örneklerinde bakteri çeşitliliğinin araştırılması
46.Yrd.Doç.Dr. Alper Arslanoğlu-Çevresel DNA kütüphanelerinde enzim taranması
47.Yrd.Doç.Dr. Alper Arslanoğlu-Lentiviral genlerin maymun hücrelerinin üzerine etkilerinin proteomik yöntemlerle araştırılması-Yüksek Lisans Tezi Çalışması
48.Yrd.Doç.Dr. Bünyamin Akgül-D.melanogaster model organizmasının D96 tRNA miktarının Northern Blot ile belirlenmesi-Doktora Tezi Çalışması
49.Yrd.Doç.Dr. Bünyamin Akgül-D.melanogaster model organizmasının siRNA ekpresyonuna Northern Blot ile bakılması-Doktora Tezi Çalışması
50.Yrd.Doç.Dr. Bünyamin Akgül- RPA metodu-Doktora Tezi Çalışması
51.Yrd.Doç.Dr. Bünyamin Akgül-D.melanogaster siRNA miktarının belirlenmesi-Doktora
Tezi Çalışması
52.Yrd.Doç. Ferda Soyer-Termofilik bakteriden mezofilik bakteriye gen klonlanması ve ekspresyonu-Doktora Tezi Çalışması
53.Yrd.Doç.Dr. Gülşah Şanlı-Balçova Jeotermal Bölgesinden izole edilen termofilik bakterilerden xylanase enzimi saflaştırılması ve karakterizasyonu-Yüksek Lisans Tezi Çalışması
54.Yrd.Doç.Dr. Gülşah Şanlı-Alginat boncukları ile esteraz enzimi immobilizasyonu- Yüksek Lisans Tezi Çalışması
55.Yrd.Doç.Dr. Gülşah Şanlı-Lipaz aktivitesinin pH stat yöntemi ile belirlenmesi- Yüksek Lisans Tezi Çalışması
56.Yard.Doç. Çağatay Ceylan-Protein jel oluşumunda karbonhidrat-protein etkileşmeleri
57.Yad.Doç. Çağatay Ceylan-Alkolle protein jelleşmesinin pH bağımlılığının incelenmesi
58.Yard.Doç. Çağatay Ceylan-Protein FTIR spektrumlarından su spektrumunun işlemsel yöntemlerle çıkartılması
59.Yard.Doç. Çağatay Ceylan-Protein jelleşmesinin moleküler yapısal değişimlerinin floresan spektroskopisi ile incelenmesi
60.Yard.Doç. Çağatay Ceylan-İlaç dirençlilik geliştirilmiş kanser hücre hatlarının metabolizmasının FTIR ile analizi
61.Öğr.Gör. İlhan Doğan-Alüminyum ve kadmiyum streslerine tabii tutulmuş kara ısırgan (Urtica pilulifera L.) da antimikrobiyal aktivitenin incelenmesi
62.Doç.Dr. Mustafa Demir- Yapay Doku Olarak Kullanılan Gelatin Nanoliflerin Antimikrobiyal etkisinin Araştırılması
63. Prof.Dr. Halil İbrahim Atabay- Isolatin of Arcobacter Species from Enviromental Sources – Yüksek Lisans Tezi Çalışması
64. Prof.Dr. Halil İbrahim Atabay- Dovolepment of Novel Bio-based Methods for Inhibition of Plant Pathogens.
65. Prof.Dr. Sacide Alsoy Altınkaya- Gıda Endüstrisi Uygulamaları İçin Kontrollü Salım Özelliklerine Sahip Yeni Kapsülleme ve Dağıtım Sistemlerinin Geliştirilmesi- Doktora Tezi Çalışması
66. Prof.Dr. Sacide Alsoy Altınkaya- Enzim ve Antioksident İmmobilizasyonu Yöntemi İle Biyouyumluluk ve Transport Özellikleri İyileştirilmiş Hemodiyaliz Membranlarının Hazırlanması ve Karakterize Edilmesi. Doktora Tezi Çalışması
67. Prof.Dr. Alsoy Altınkaya- Preparation of Lysosyne Loaded Kithosan Nanoparticles and Test of Their Antimicrebial Activity Against B. amyloliquefaciens and E.coli- . Doktora Tezi Çalışması
68. Dr. Özlem Abacı- Bir Fungus Örneğinin Tanılanması
69. Yrd.Doç.Dr. Gülşah Şanlı- Alkalifil ve Termofil Geobacillus Suşlarından Metalloproteaz Enziminin Üretilmesi, Kısmi Saflaştırılması ve Karakterizasyonu- Yüksek Lisans Tezi Çalışması
70. Yrd.Doç.Dr. Gülşah Şanlı- Amilaz Enziminin Termofilik Bakterilerden İzolasyonu ve Karakterizasyonu- Yüksek Lisans Tezi Çalışması
71. Yrd.Doç.Dr Gülşah Şanlı- Balçova Jeotermalden Elde Edilmiş Termofilik Bakterilerden İzole Edilen Xylanase Enziminin Saflaştırılması, Karakterize Edilmasi ve Kristal Oluşturulması- Doktora Tezi Çalışması
72. Doç.Dr. Figen Tokatlı- Türkiyede Yetiştirilen Üzümlerden Elde Edilen Şarapların Karakterizasyonu- Doktora Tezi Çalışması
73. Prof.Dr. Muhsin Çiftçioğlu- Doğal Dişmacunu Üretimi
74. Prof.Dr. Ahmet Yemenicioğlu- Antimikrobiyallerin Kontrollü Salımı İçin Akıllı Tetikleme Mekanizmaları Geliştirilmesi-Yüksek Lisans Tezi Çalışması
75 . Doç.Dr. Yusuf Baran- Increasing Chemosensitivity of CML Cells to Dasatinib by Tageting Bioactive Sphingolipids-Yüksek Lisans Tezi Çalışması
76. Yard.Doç. Ekrem Özdemir- Ultrason Görüntülemede Kullanılan Mikroköpükçüklerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu- Yüksek Lisans Tezi Çalışması
77. Yard.Doç. Ayten Nalbant- TH17 Hücre Farklılaşmasında Rol Oynayan Transkripsiyon Faktörlerinin Belirlenmesi- Yüksek Lisans Tezi Çalışması
78. Yard.Doç. Ferda Soyer- Karnasol ve Rosmanol Varlığında E. Coli O157:H7’nin Moleküler Karakterizasyonu- Yüksek Lisans Tezi Çalışması
79. Doç.Dr. Canan Tarı- Aspergillus sojae’nin Vitreoscilla Hemoglobin Geniyle Transformasyonu- Yüksek Lisans Tezi Çalışması
80. Yard.Doç. Çağatay Ceylan- Trypsin Inhibition With Several Natural Compounds- Doktora Tezi Çalışması
81. Yard.Doç. Çağatay Ceylan- Investigation of Process Prameters for the purification of Pectin and polyphenols from Fruit Pulp- Lisans Bitirme Projesi
82. Yard.Doç. Devrim Pesen Okvur- PDA Polimerinin Kanser Hücre Biyolojisinde Uygulamaları
83. Prof.Dr. Metin Tanoğlu- Rhelogical Behaviour of Layered Clay Filled Nanocomposites- Yüksek Lisans Tezi Çalışması
84. Prof.Dr. Şebnem Harsa- Structural Changes of Gluten Proteins During Sourdough Fermentation of Lactic Acid Bacteria with Respect to Gluten Intolerance- Yüksek Lisans Tezi Çalışması
85. Doç.Dr. Figen Korel- Zeytin Yaprağı Özütünün Antioksidan ve Antimikrobiyal Özellikleri ve Gıda Uygulamaları- Yüksek Lisans Tezi Çalışması
86. Doç.Dr. Figen Korel- Bitkisel Kaynaklı Süt Ürünlerinin Fonksiyonel Gıda Olarak Üretim Parametrelerinin Optimizasyonu- Yüksek Lisans Tezi Çalışması
87. Doç.Dr. Figen Korel- Bitki Özütlerinin Antioksidan ve Antimikrobiyal Özelliklerinin Belirlenmesi- Yüksek Lisans Tezi Çalışması
89. Doç.Dr. Figen Korel- Molecular Characterization of Microbial Flora and Shelflife Determination of Aroma Traditional Chees Produced in Seferihisar- Yüksek Lisans Tezi Çalışması
90. Prof.Dr. İsmet Delioğlu Gürhan- Şap Hastalığına Karşı DNA Aşısı Geliştirilmesi- Doktora Tezi Çalışması
91. Prof.Dr. Neşe Atabey- Foliküler Sıvıda Hepatosit Büyüme Faktörünün Polikistik Over Sendromlu Hastalarda IVF Sonuçları Üzerine Olan Etkisi-Doktora Tezi Çalışması
92. Yrd.Doç.Dr. Alper Arslanoğlu- Sepet Peynirindeki laktobacillus ve Enterococcus Bakterilerinin Genotipik Karakterizasyonu- Yüksek Lisans Tezi Çalışması
93. Yard.Doç. Sevcan Ünlütürk- Çiğ ve UHT Süt Örneklerinde Biyokristalizasyon Yöntemiyle Antibiyotik Tayini- Yüksek Lisans Tezi Çalışması
94. Yard.Doç.Çağatay Ceylan- Structural Investigation of Isopropanol and Alcalin pH Induced Trypsin Jel and Thin Film and ıt’s Biotechnological Applications- Yüksek Lisans Tezi Çalışması
95. Prof.Dr. Musin Çiftçioğlu- Kalsiyum karbonat Parçacıkların Sentezi ve Neolojisi. Yüksek Lisans Tezi Çalışması
96. Prof.Dr. Mehmet Polat- Silika ve alimintum Oksitlerin Potansiyometrik Titrasyonu- Doktora Tezi Çalışması
97. Doç.Dr. Banu Özen- Rakıların Sınıflandırılması ve Tağşişlenmesi- Yüksek Lisans Tezi Çalışması
98. Prof.Dr.Ahmet Yemenicioğlu- Bitki Patojenlerinin İnhibisyonu İçin Biyotabanlı Metodların Geliştirilmesi- Doktora Tezi Çalışması
99. Yrd.Doç.Dr Gülşah Şanlı- Rekombinant Esterazın Kitosan Alginat Polielektrolit Komplekslerinin İçerisine İmmobilizasyonu- Yüksek Lisans Tezi Çalışması
100. Doç.Dr. Banu Özen- Zirai Atıkların Kompozisyonu ve Biyoetenol Üretimi Optimizasyonu
101. Yard.Doç. Metin Erdoğan- Türkiyedeki yerli Tavuk Irkları ve Ticari Tavuk Türleri Arasındaki MHC Gen Bölgesindeki Genetik Farklılıkların Balirlenmesi- Doktora Tezi Çalışması
102. Doç Dr. Figen Korel- Molecular Characterization of Microbial Flora And Shelf-life Determination of –Armola-tradidational Cheese Produced in Seferihisar- Yüksek Lisans Tezi Çalışmas
103. Doç.Dr. Oğuz Bayraktar- Yara Örtüsü Temas Yüzeyi Karakterizasyonu.
104.Prof.Dr. Funda Tıhmınlıoğlu- Biyomalzeme Uygulamaları İçin Dense ve asimetrik Mebran Üretim ve Karakterizasyonu. Yüksek Lisans Tezi Çalışması
105. Doç Dr. Figen Korel-Taze veya Minimal İşlem Görmüş Meyvelerde Küflenmenin Kontrol Edilmesinde Antagonist Mayaların Kullanımı
106. Doç Dr. Figen Korel- Tüketime Hazır Gıdalarda Staphylococcus Aureus’un Prevalansının Molaküler Yöntemlerle Belirlenmesi
106. Doç Dr. Yusuf Baran.- Changes in Protein Profiles of Multiple Myolema Applied Bortozomib- Yüksek Lisans Tezi Çalışmas
107. Doç Dr. Yusuf Baran- Dideral Uygulanan U266 Multiple Miyelom Hücrelerinin Protein Ekspresyon Seviyelerinin Araştırılması
108. Doç Dr. Yusuf Baran- Nilotinibe Duyarlı ve Dirençli Kronik Miyeloid Lösemi Hücrelerinde mir1792’nin ekspresyon Düzeylerinin Belirlenmesi
109. Yard.Dr. Ferda Soyer- Molecular characterization of Listeria monocytogenes in the presence of phenolic acids found in olive oil and rosemary
110. Yard.Dr. Ferda Soyer- Characterization of outer membrane proteins of Salmonelle enterica subs enteriditis in responce to phenolic acids
111. Prof.Dr. Devrim Balköse- DNA adsorption on silica allumina and calciumphosphates
112. Yard.Doç. Handan Baysal- Alicyclobacillus acidoterrestris sporlanma veriminin belirlenmesi
113. Prof.Dr. Sacide Alsoy Altınkaya- Sinir doku mühendisliğinde kullanılmak üzere büyüme faktörü yüklü aljinat kürelerin hazırlanması- Doktora Tezi
114. Prof.Dr. Ahmet Yemenicioğlu- Development of novel biobased metods for inhibition of plant pathogens
115. Yrd.Doç.Dr Gülşah Şanlı- Katı besiyerinde üretilen E. coli bakterilerinin klonlama çalışmalarında kullanılması- YL tezi
116. Prof.Dr. Serdar Özçelik- Biyomühendislik ürünü silika nanoparçacıkların hepatoselüler karsinom hücre dizilerinin biyolojik davranışlarına etkileri
117. Prof.Dr. Sami Doğanlar- Samandağ biberinin antiobezite aktivitesi
118. Doç.Dr. Figen Korel- Bazı maya türlerinin sucuğun aroma profiline etkisi
119. Prof.Dr. Oğuz Bayraktar- Atkuyruğu bitkisinin antimikrobiyal etkilerinin araştırılması- Doktora tezi
120. Prof.Dr. Ahmet Yemenicioğlu- Türkiye pazarında bulunan organik gıdaların biyoaktif özelliklerinin karakterizasyonu ve sağlık üzerindeki yararlılıklarının arttırılması için yeni stratejiler geliştirilmesi-Doktora tezi
121. Yrd.Doç.Dr. Gülşah Şanlı- Doxorobucine-albumin-manyetik nanopartiküllerin akciğer ve prostat kanseri üzerine etkilerinin belirlenmasi-YL tezi
122. Yard.Doç. Alper Arslanoğlu- Pseudomunas KE38 hücre dışı lipaz geninin klonlanması ve E. colide ifadelenmesi- YL tezi
123. Yrd.Doç.Dr. Gülşah Şanlı- Alfa-L-arabinofuranozidaz enziminin katalitik aktivite ve kararlılığının tönlendirilmiş evrim yolu ile geliştirilmesi ve ksilenaz enzimi ile sinerjik rollerinin belirlenmesi- YL tezi
124. Doç.Dr. Figen Korel- Jeotermal kurutucusunun dizayn ve testi ve kurutulmuş ürünün kalite parametrelerinin belirlenmesi- YL tezi
125. Yrd.Doç.Dr.Alper Arslanoğlu- Psikrotolerant toprak bakterilerinden hücre dışı lipazların ayrıştırılması ve karakterizasyonu- YL tezi
126. Yrd.Doç. Ferda Soyer- S.enteritidis’deki OMP’nin fenolik asitlere karşı karakterizasyonu YL tezi
127.Doç.Dr.Funda Turan- Karabalıkta triploidi oranının belirlenmesi-Mustafa Kemal Üniv.Su Ürünleri Fak.-YL tezi
128.Prof.Dr.Sacide Alsoy Altınkaya-Selüloz asetat membran bazlı yara bandajı hazırlanması gümüş ve kitosan nanotanecik ilavesi ile antibakteriyel özellik kazandırılması-Doktora tezi
129.Doç.Dr.Erol Şeker-AgClve Ag içeren TiO2 veya ZnO-SiO2 destekli inorganik malzemelerin antibakteriyel aktivitelerinin incelenmesi-Yüksek Lisans Tezi
130.Doç.Dr.Çağlar Karakaya-Tuz stresi uygulanmış şeker pancarı bitkisindeki membran proteinlerin izolasyonu ve karakterizasyonu-YL tezi
131. Doç.Dr. Yusuf Baran-Çevre örneklerinden Arcobacter türlerinin izolasyonu YL tezi
132. Yrd. Doç. Dr. Alper Arslanoğlu- HIV düzenleyici genlerini kalıcı olarak ifade eden Africa yeşil maymunu hücre hatlarından elde edilen total proteinlerin profillerinin çıkarılması YL tezi
133. Prof. Dr. Ahmet Yemenicioğlu-Bitki patojenlerinin inhibisyonu için biyotabanlı metodların geliştirilmesi Doktora tezi
134. Doç.Dr. Figen Korel-Kefir örneklerinin kimyasal özelliklerinin incelenmesi YL tezi
135. Doç. Dr. Şerife H. Yalçın- Fosforile edilmiş proteinlerin lazer kaynaklı parçalama spektroskopisi ile tanımlanması
136. Doç. Dr. Canan Tarı- Kesikli ve yarı kesikli fermantasyon sistemlerinde Aspergillus sojae mutant kültürünün poligalakturanaz üretimi ve büyüme kinetiklerinin belirlenmesi ve ölçek büyütme çalışmaları Doktora tezi
137. Doç. Dr. Çağlar Karakaya- Beta maritima bitkisinde Cd tolerans genlerinin araştırılması YL tezi
138. Yrd. Doç Dr. Gülşah Şanlı- Bortezomilo uygulanmış çoklu miyolema hücre hatlarındaki protein profillerinin değiştirilmesi YL. Tezi

DİĞER

1.Doç.Dr. Yusuf Baran-Resveratrolün HL60 hücrelerinde seramid metabolizması üzerine etkisi-THD
2.Özgür Özen/Esra Meriç-Endüstriyel kesme sıvılarında pH sabitleyerek titrasyon-OPET
3. Elçin Soydemir (Pınar Süt)- Ticari Yoğurt Örneklerinden İzole Edilen Laktobasil ve streptokok suşlarının 16S Ribozomal RNA Dizi Analiziyle Tanımlanması.
4. Mestan Özyer- Ata Fen Veterinerlik- Clotridium haemolyticum Phospholipase C (betatoksin) Üretin Koşulları Optimizasyonu
5. Dr. Selcuk Kılınç- İskemi ve Reperfüzyon Hasarı Oluşturarak İndüklenen Donör Sıçanların İmmün Sistemine Ameliyat Öncesi Verilen İmmün Süpresörlerin Etkisi
6. Prof.Dr. Serdar Özçelik- EKG elektrotları için Ag-AgCl ve Au nanoparçacıkların sentezi, EKG elektrotlarının diğer hammaddelerinin yerlileştirilmesi ve üretiminin tasatlanması- SANTEZ
7. Yard.Doç. Oğuz Büyükkileci- Low enviromental impact packecing solutions- British Concil
8. Prof.Dr. Metin Tanoğlu- Sıvı zırh malzemelerinin geliştirilmesi ve karakterizasyonu- SSM/Barış Elektirik A.Ş.
9. Doç.Dr. Sevcan Ünlütürk- Koruk suyunun UV ışınlama ile raf ömrünün arttırılması- İhracatçılar Birliği
10. Prof.Dr. Sacide Alsoy Altınkaya- Development of next generation membraine bioreactor system-Avrupa Birliği cf-fp24639-2
11.Doç.Dr.Aysun Akşit- Mikro/Nano yapılı yüzeylerin antimikrobiyal özelliklerinin belirlenmesi San-Tez 9100031