Price List

cihaz adı kullanım şekli Belirlenen Ücret
Yüksek Basınçlı Sıvı Kromotografisi (HPLC) analiz hizmeti (tek bileşen) 50 TL/gün
Liyofilizatör * 1 örnek 80 TL/gün
FTIR * örnek analizi 150 TL/saat
zeta-sizer * parçacık boyut analizi (sıvı) 150 TL/saat
zeta-sizer * zeta potansiyel (sıvı) 180 TL/saat
zeta-sizer * zeta potansiyel (katı yüzeyde – membranı kullanıcı sağlar) 200 TL/saat
Nanodrop * saatlik 30TL/saat
Jel Görüntüleme* saatlik 20TL/saat
PCR* Cihaz kullanimi 40TL/saat
PCR Uzmanlık Eğitimi   50 TL/kullanıcı
Agaroz Jel Elektroforezi ve Görüntüleme   40TL/Jel
Işık Mikroskobu/ters-düz*   50TL/saat
Floresan mikroskop (Zeiss)* İYTE dışı sadece Pazartesi günleri 125TL/saat
Işık Mikroskobu/ters-düz (Zeiss)* İYTE dışı sadece Pazartesi günleri 100TL/saat
Gram Boyama   15TL/gün
Otoklav (Hücre Ölümü) İYTE kullanicisi otoklav torbasi saglarsa ücretsiz 10 TL/kullanım
Otoklav (Sterilizasyon)*   10 TL/kullanım
Vesadoc Jel Görüntüleme*   50TL/saat
Varioscan (Normal Işık)*   50TL/Plaka
Varioscan (Floresan)*   60TL/Plaka
Varioscan (24h inkübasyon)*   200TL/Plaka
Ultrasantifüj İYTE kullanıcısı tüp sağlarsa ücretsiz 5TL/örnek
Çalkalayıcı inkübatörde inkübasyon*   25TL/gün
Hücre Kültürü   2TL/gün
Hücre Kültürü Uzmanlık Eğitimi (eğitimler en fazla 4 kişi için verilir) 100 TL/egitim
Numune hazırlığı (uzman)** sarfları kullanıcı sağlar iletişime geçiniz
     
*: İYTE personeli için ücretsiz altyapı olarak değerlendirilecektir ve deneysel sarflar kullanıcıdan talep edilecektir.  
** Biyomer’de kullanılacak cihazların numune hazırlıkları için  
ANALİZ ADI 2015 alınan ücret 2016 belirlenen ücret
DNA Analizi
PCR ürünü temizliği+ DNA miktar tayini + Dizi Analizi (tek yön) 75 TL 100 TL
16 ve üzeri örnek 55 TL 80 TL
Real Time PCR
Cihaz kullanımı (1-96 örnek) 65 TL 100 TL
Mikroarray Analizi *
Veri analizi için yazılım kullanımı 0-3 saat 65 TL 120 TL
*Chip ve sarf malzeme kullanıcı tarafından temin edilir.
Flow Cytometry
Tek tüp okuma 25 TL 30 TL
İş paketi saatlik ücreti (Hücre boyama, okutma, veri analizi) 255 TL 300 TL
Yağ tayini (Soxhlet)
Örnek başına 25 TL 30 TL
Azot Protein Tayini (Kjeldahl)
Örnek başına 25 TL 30 TL
GAZ KROMOTOGRAFİSİ*
Serbest yağ asitleri analizi (örnek başına) 30 TL 50 TL
Uçucu bileşik analizi (örnek başına) 30 TL 50 TL
* Fiyat 100 örnekten sonra %50 artacaktır.
SDS-PAGE
Jel yürütme ve Görüntüleme analizleri (jel başına) 55 TL 75 TL
ANTİMİKROBİYAL TEST
İki bakteri ile yapılan analiz(Kalitatif) 105 TL 150 TL
İki bakteri ile yapılan analiz(Kantitatif) 205 TL 250 TL
İki bakteri ile yapılan MİC(minimal inhibe edici konsantrasyon) analizi 305 TL 350 TL
PFGE Analizi
Bir jel analizi için (Enzimsiz) 105 TL 250 TL
Bir jel analizi için (Enzimli) 155 TL 350 TL
2-D Elektroforez 290 TL 300 TL
LC
Sürekli kullanılacaksa her bir run için; 105 TL 150 TL
*Bir kereye mahsus bir deneme ise ücret alınmayacak
Mikrosatellit Analizi (tek örnek) 62 TL 75 TL