Cihaz Bilgileri

HPLC 1200 Series(Agilent Technologies)

High performance Liquid Chromotography cihazı yüksek basınç(max 400 bar) altında düşük miktarlardaki sıvı veya çözünebilir numunelerin kalitatif ve kantitatif analizine imkan sağlar. Manual enjeksiyon ve oto örnekleyici seçenekleri mevcuttur. Cihaz üç ayrı detektörü ile geniş bir spektrumda analiz yapabilir.

  • DAD (diode Array and Multiple Wavelenght detector SL) 190-950nm aralığında ±1 nm hassasiyetle gradient çalışmaya imkan verir.Deutereim ve tungsten lambaları vardır.
  •  RID (Refractive Index Detector) Tungsten lambası vardır.Diferansiyel refraktometre olarak çalışır.
  • ELSD (Evaporative Light Scattering Detector) Buharlaşmayan analitin mobil faz uzaklaştırılarak gazlı  ortamda tayin edilmesini sağlar. Diğer detektörlere göre daha duyarlıdır.

 

Likit Kromatografi (ProTeam LC System 320)

Düşük basınçla,dakikada 25ml’ye kadar çıkan akış hızıyla çalışabilen multikolon özelliği olan kromatografi sistemidir. Absorbans detektörü 214-660nm aralığında ölçüm yapabilir.

 

GC (Perkin Emler Clarus 600GC)

Özel enjektörü,8 örnek kapasiteli oto örnekleyicisi, 40 numune kapasiteli headspace ünitesi ile düşük polariteli ve düşük moleküler ağırlıklı numunelerin analizine imkan sağlar.  4ºC-450ºC aralığında çalışır.İki adet detektörü bulunur:

  • FID (Alev iyonlaştırma detektörü)
  • Olfaktometre detektörü

 

UV- Visible Spektrofotometre( SHIMADZU UV-2450)

Kinetik,spekturum ve fotometrik modlarda, 15-60ºC ve 190-1100 nm aralığında ölçüm yapar. 6 küvet tutucusu ve peltier özelliği vardır.

 

Liyofilizatör (FreeZone Freze Dry Systems)

0,04mbar vakum ve -51ºC altında donmuş numunedeki suyu uzaklaştırır. Shell freezer ünitesi sayesinde donma yüzey alanını artırarak çalışma süresini minimuma indirir. Aynı anda 24 veya 12 örnek ile çalışılır.

 

Fermentör ( BiostatQ)

6x1L lik cam ceketli numune ünitesi vardır.-10ºC ve +40ºC aralığında çalışır. O2 probu, pH probu, sparger (hava üfleyici) ve karşıtırıcı her ünite için mevcuttur. Parçaları otoklavlanabilir.

 

 

Çok Amaçlı Mikroplaka Okuyucu (VarioSkan)

Cihaz florometrik, luminometrik ve fotometrik okuma yapabilmektedir. Florometrik, luminometrik okumaları 6 – 1536-well platelerde,fotometrik okumaları 6 – 384-well platelerde yapabilmektedir. Florometrik okumalarda eksitasyon dalga boyu aralıgı 200-1000 nm, emisyon dalga boyu aralığı 270-840 nm, luminometrik okumalar 360-670 nm, spektra taramasında 270-840 nm, fotometrik okumalar 200 – 1000 nm dalga boyu aralıgındadır. Cihaz üzerinde bir adet dispenser bulunmaktadır ve ortam sıcaklığının 4°C üstünden 45°C’ye kadar ayarlanabilir hız ve çapta çalkalamalı inkübasyon yapabilmektedir.

 

 

Tam otomatik Azot Protein Tayin Cihazı (GerhardtVapodest 50s)

Sistem otomatik distilasyon, Kjeldahl azot/protein, amonyum, alkali direkt, devarda uçucu asit baz distilasyonlarını potansiyometrik titrasyon metodu ile tam otomatik olarak yapar. 20li yakma ünitesine sahiptir. 0-430 ºC aralığında çalışır.

 

 

Tam Otomatik Yağ Tayini Cihazı (Soxtherm MultiStat)

Yağ analizlerini sokslet prensibine göre; katı, yarı katı ve sıvıların ekstraksiyonlarını hızlı ve güvenli olarak yapar. Aynı anda 6 numune ile 20ºC-280ºC aralığında çalışılabilir.

 

PH STAT (Automatic Potantiometric Titrator AT510)

Potansiyometrik  titrasyon ünitesinde STAT titrasyonları, dönüm noktası önceden belirlenmiş titrasyonlar, pH ve sıcaklık izlemeli kontrollü dozajlama; manuel pH,voltaj, akım, konsantrasyon ve sıcaklık ölçümlerini yapabilir. Otomatik tampon tanıma özellikli kalibrasyon modu vardır.

 

Azot Enjeksiyonlu Evaporatör( RapidVap)

Solvent karışımlarından azot gazı enjeksiyonu ile vorteks çalışma kuvvetinden faydalanarak solventi uçurmak için kullanılır.

 

DNA Sekans Cihazı (Applied Biosystems 3130xl Genetic Analyzer)

16 Kapiller sistemi ile aynı anda 16 örneği 1000 bp uzunluğuna kadar DNA diz analizi yapabilir. Analizlenen dizilerde Genemapper ve SeqScape yazılımları sayesinde fragment analizi ile genotiplendirme, mutasyon ve mikrosatellit analizi, SNP belirlenmesi ve sekans karşılaştırması yapılabilir.

 

Real Time PCR (ROCHE LC480)

SYBR Green, Hydrolysis Probe, HybProbe kullanarak gerçek zamanlı pcr yapar. Cihazda bulunan 5 adet excitation ve 6 adet emission filtreleriyle mono color ya da multicolor uygulamalrla genotiplendirme, gen kantifikasyonu, ekspresyon ve mutasyon analizleri yapılabilir. (excitation filtreleri: 450, 483, 523, 558, 615/ emission filtreleri : 500, 533, 568, 610, 640, 670)

 

Microarray (PerkinElmer ProScan)

Genetik Materyalin çipler ile hibridizasyonu sonucu tüm genomu tarayarak ilgilenilen genin ekspresyonunu kantitatif olarak belirlemek mümkündür. 488, 543, 594 ve 633 nm’lik eksitasyon laserleri ile 508, 522, 530, 549, 570, 578, 592, 614, 660, 670 ve 694 nm’lik 11 emisyon filtresi vardır.

 

Flow Cytometry

FacsCanto Flow Cytometry altı floresan sinyali (FITC, PE,  PerCP-Cy5.5, PE-Cy7, APC ve APC-Cy7) ve iki dağılım parametresini (FSC and SSC) kullanarak saniyede 10000’nin üzerinde veriyi dijital ortamda işleyebilir. Cihaz 0,5 -50 μm çapında  partikülleri sekiz ayrı parametrede tespit edip değerlendirebilir. Sistem üzerinde eksitasyon kaynağı olarak mavi (488 nm, 20 mW solid state) ve kırmızı (633 nm, 17 mW HeNe) lazerler bulunmaktadır, veri toplanması ve yorumlanması için FacsDiva ve ModFit programları kullanılmaktadır.